PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
d’Unitat per Vilanova i Esquerra Republicana de Catalunya
(Coalició de Govern de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès)
Mandat 2019-2023

Valoració d’objectius sense complir del seu PAM 2019-2023
(Febrer del 2023)
– dades extretes de la web de www.vilanovadelvalles.cat –

“La importància de valorar el treball de quatre anys”

TOTAL OBJECTIUS SENSE CUMPLIR
90
Cap acció respecte a aquest objectiu de...
42
S'ha realitzat parcialment i amb deficiències...
11
No s'ha complert l'objectiu de...
37

23 OBJECTIUS PRINCIPALS NO COMPLERTS

 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències el Parc Fluvial segons projecte.
 • No s’ha complert l’objectiu de construcció d’una Piscina Municipal a Can Rabassa.
 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències el Pla de Millora de Barris.
 • No s’ha complert l’objectiu de eliminació barreres arquitectòniques al nucli urbà.
 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències el nou Local pels Joves.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu d’habilitar l’espai superior Biblioteca com a Sala Polivalent.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de remodelació voreres, paviment i enllumenat Camí de Vilassar.
 • No s’ha complert l’objectiu de urbanitzar el Barri de Can Rabassa.
 • No s’ha complert l’objectiu de crear projecte d’estalvi energètic y potenciar l’ús sostenible de recursos.
 • No s’ha complert l’objectiu de crear projecte d’estalvi energètic amb plaques fotovoltaiques als equipaments municipals i particulars.
 • No s’ha complert l’objectiu de construcció de pisos socials i habitatges de lloguer.
 • No s’ha complert l’objectiu de redactar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) i la legalització per la Generalitat.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de condicionar la Pista Coberta com a espai cobert multifuncional tancat, amb la construcció de vestuaris.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de fer un poble capdavanter en Sostenibilitat i Medi Ambient.
 • No s’ha complert l’objectiu de col·laboració amb la Mancomunitat de Galzeram per incrementar la participació en projectes comuns.
 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències desplegament del Pla DUPROCIM com a instrument de Protecció Ciutadana davant riscos que puguin afectar al municipi.
 • No s’ha complert l’objectiu de crear l’Oficina Local d’Habitatge depenent de recursos de DIBA i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya AHC.
 • No s’ha complert l’objectiu de treballar pels Objectius de Desenvolupament ODS Sostenibles alineats amb les agendes locals mundials.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de bonificar les llicencies d’obres que incorporin mecanismes passius d’estalvi energètic.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de recolzar nous projectes d’emprenedoria a Vilanova.
 • No s’ha complert l’objectiu de fomentar consultes populars en aquells assumptes que ho justifiquin.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de aconseguir una línia d’autobús a l’estació de tren de Montmeló.
 • No s’ha complert l’objectiu de potenciar el comerç local i col·laborar amb estratègies comercials per atraure nous clients.

ALTRES 67 OBJECTIUS NO COMPLERTS

ATENCIÓ A LES PERSONES

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de creació d’una Guia del poble pels nouvinguts.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de Pla d’Igualtat de Gènere.

SEGURETAT CIUTADANA

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de creació Pla Local de Seguretat en clau de gènere.
 • No s’ha complert l’objectiu de fer que la Policia Local continuï sent un cos de proximitat.
 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències d’incrementar la vigilància policial a tot el municipi amb major presencia policial.

GENT GRAN

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de creació d’Habitatges tutelats per a la Gent Gran.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de servei de repartiment de menjar casolà a domicili.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de creació del programa “Jubilat, no t’aturis!”.

JOVENTUT

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de formació per a joves en la transició al món laboral.
 • No s’ha complert l’objectiu de desplegament del Pla Local de Joventut 2018-2021 en tota la seva amplitud.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de visió juvenil a totes les àrees de l’Ajuntament.
 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències obertura de la biblioteca com a aula d’estudi nocturn, caps de setmana i en períodes d’exàmens.

INFÀNCIA

 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències les millores a les zones de Jocs Infantils.
 • No s’ha complert l’objectiu de crear noves instal·lacions dins l’Escola bressol.

EDUCACIÓ

 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències el potenciar l’espai Trencaclosques per reforçar hàbits d’aprenentatge.
 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències sobre el programa Hèrcules consistent en l’estada d’alumnes de l’IES a diferents empreses del municipi.

CULTURA

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de fomentar activitats a l’aire lliure per potenciar l’associacionisme a través de les entitats.
 • No s’ha complert l’objectiu de crear el cicle de cinema al carrer.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de millores en l’aïllament acústic del hall de la Biblioteca Contravent.

ESPORTS

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de ampliar la sala d’activitats dirigides del Pavelló.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de dissenyar el nou Pla de Manteniment de la zona esportiva.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de sinergies amb Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de promoció de consultes populars generals o per a col·lectius específics.

SALUT I CONSUM

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de control de colònies de gats al carrer.
 • No s’ha complert l’objectiu de promocionar l’activitat física i l’esport per a totes les edats com a eina de promoció de la Salut.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de arrencar el projecte de reducció de deposicions de gossos al carrer mitjançant l’anàlisi de les mateixes.

MILLORES URBANES

 • Cap acció respecte a aquest objectiu del Pla de Remodelació del Paviment i Voreres del municipi, tant al nucli urbà com als barris.
 • No s’ha complert l’objectiu de millorar i replantar l’arbrat malmès en diversos indrets del municipi.
 • No s’ha complert l’objectiu de habilitar un pas de vianants des de l’aparcament de l’entrada del municipi fins el barri de Cal Pinxo.
 • No s’ha complert l’objectiu de instal·lar punts de Wifi gratuïts al municipi.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de realitzar campanyes a favor del civisme i el bon ús del mobiliari urbà.
 • No s’ha complert l’objectiu de millorar el manteniment de les zones verdes, parcel·les municipals amb neteges periòdiques.

MILLORES EQUIPAMENTS

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de condicionament del soterrani de la Biblioteca.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de buscar recursos per arranjar la Masia de Can Safont.
 • No s’ha complert l’objectiu de ampliació del Magatzem municipal.

 

PROPOSTES CONCRETES PER A BARRIS

TOTS

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de mantenir la Brigada de Barris per complir amb el Pla de Millora d’Infraestructures.
 • No s’ha complert l’objectiu de millorar els equipaments municipals en els barris de Can Nadal i Ca l’Alegre.

CAN RABASSA

 • No s’ha complert l’objectiu de complir la sentencia judicial ferma en relació al procés d’urbanització del barri.

RODES

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de complir el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament i l’AVV del Barri i els Veïns de Santa Quitèria i carrer Barcelonès, per urbanitzar el barri.

EIXAMPLE

 • No s’ha complert l’objectiu de remodelar el paviment i millorar l’enllumenat públic de la Rambla Joan Coromines i del Passeig Josep Pla a l’Eixample.

LES ROQUETES

 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències posar fi a l’activitat de la Pedrera Veguillas i recuperar l’entorn per preservar-lo com a zona verda, alhora de crear un nou accés al Parc Serralada Litoral.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de finalitzar el procés iniciat de retorn de les quotes urbanístiques als veïns.

NUCLI ANTIC

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de re-condicionar l’aparcament de la Plaça del Mercat i el seu entorn.

MOBILITAT

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de potenciar el servei de Transport a Demanda.
 • No s’ha complert l’objectiu de millorar la línia d’autobús a Granollers.
 • No s’ha complert l’objectiu de crear més aparcament gratuït a l’Eixample facilitant l’accés dels vianants al comerç local.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de instar a la Generalitat per aconseguir l’ampliació del pont de la carretera BP-5002 sobre el Riu Mogent.
 • No s’ha complert l’objectiu de creació d’un carril bici que connecti Vilanova i Vallromanes.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de adhesió a les “Vies Blaves” entorn del Riu Mogent.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de creació de rutes a peu i amb bicicleta que connectin amb Granollers.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de estudiar la possibilitat de fer una estació de bicicletes elèctriques amb parades a Montornès i Montmeló.

MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 • S’ha realitzat parcialment i amb deficiències instal·lar nous punts de càrrega de vehicles elèctrics.
 • No s’ha complert l’objectiu de instal·lar lluminàries solars als espais públics.
 • No s’ha complert l’objectiu de millorar els punts de recollida d’escombraries als barris.
 • No s’ha complert l’objectiu de renovar les lluminàries de carrers i equipaments municipals per tipus LED per reduir el consum energètic.

ECONOMIA

 • No s’ha complert l’objectiu de transparència en la gestió econòmica mitjançant la publicació de totes les dades d’execució pressupostària.
 • No s’ha complert l’objectiu de recerca de noves implantacions d’empreses que fomentin l’ocupació i aportin recursos.
 • No s’ha complert l’objectiu de contractació de serveis amb empreses que donin feina a persones amb risc d’exclusió social.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de crear línies de treball de cooperació entre Ajuntament i empreses agrupades per sectors empresarials.

PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de creació d’una fira de productors locals i de proximitat.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de col·laboració i presència amb la DO Alella, fomentant la plantació de vinyes a Vilanova.
 • No s’ha complert l’objectiu de avaluar la ubicació d’un Càmping al terme municipal i la legalització per la Generalitat.

COMERÇ, EMPRESES I AUTÒNOMS

 • Cap acció respecte a aquest objectiu de creació d’una borsa de professionals i autònoms del municipi per fer-ne difusió dels serveis oferts.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de la creació d’un Centre de Negocis pels petits empresaris i autònoms.
 • Cap acció respecte a aquest objectiu de fomentar auditories d’estalvi energètic.
 • No s’ha complert l’objectiu de potenciar l’agrupació de comerciants per fer campanyes que impulsin les vendes dels seus productes.

COMPROMÍS PEL PROGRÉS ECONÒMIC

 • No s’ha complert l’objectiu de la promoció econòmica del municipi, la millora de l’ocupació, la implantació de noves empreses, donant-li suport al petit comerç.

“La veritat incòmoda”