Sol·licitud d’afiliació

El rebut serà la part proporcional des de la seva inscripció. El rebut anual serà de 40 €.

Amb la signatura daquesta butlleta, autoritzo al partit IMPULSEM VILANOVA a tramitar la meva alta com a persona afiliada i accepto el tractament de les dades personals de conformitat amb la política de privacitat.

D'acord amb el que estableix el Real Decret-llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament, en confirmar lalta com a persona afiliada AUTORITZO a IMPULSEM VILANOVA i a la seva entitat bancària a efectuar les operacions de cobrament mitjançant càrrecs en el compte bancari, per limport i la freqüència de pagament indicada al formulari. 

Accepto el tractament de les meves dades personals de conformitat amb: Responsable del tractament: IMPULSEM VILANOVA. Finalitat del tractament: gestionar la condició de persona afiliada al partit. Legitimació: necessitat per exectutar un contracte entre interessat i responsable; el propi consentiment de l’interessat. Destinataris: les dades no seran cedides a tercers si no és per obligació legal o per complir la finalitat del tractament autoritzada. Drets: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades a l’adreça legal@impulsemvilanova.cat.

Afilia’t i ajuda’ns a fer realitat
el projecte de tots els
vilanovins i vilanovines
que apostem per
un municipi millor

40€ anual per persona
(pagament amb domiciliació bancària)
*Amb desgravació fiscal IRPF