Àrees d’actuació municipal

BARRIS I PARTICIPACIÓ

Impulsor/a: Jesús Martinez/Marcel Mas

barris@impulsemvilanova.cat

Vilanova està formada per un total de 13 barris; cal treballar i aproximar-los als vilanovins/es, fomentar la participació activa i impulsar la col·laboració entre les diverses associacions de veïns. És un repte que plantegem de forma col·lectiva perquè els vilanovins/es de totes les edats participin i s’impliquin en el seu barri i també en el conjunt del municipi de Vilanova del Vallès.

BENESTAR ANIMAL

Impulsor/a: Laura Costumero

benestaranimal@impulsemvilanova.cat

Volem impulsar el treball en la defensa, la protecció i el benestar dels animals a Vilanova del Vallès. El nostre municipi compta amb moltes persones implicades en l’atenció i cura dels animals, se’n troben encara molts de perduts o abandonats que necessiten atenció i protecció. A més, volem fomentar la cura i el benestar dels animals tot prenent accions com ajuda i acompanyament en l’adopció d’animals, crear espais d’esbarjo, pipicans o correcans.

COMUNICACIÓ

Impulsor/a: Lluis Garcia/Laura Costumero

comunicacio@impulsemvilanova.cat

La comunicació en política ha de ser el pilar de la confiança amb els ciutadans. Volem potenciar la sinèrgia entre ciutadà i administració local, tot impulsant nous canals de comunicació més directes i responsables amb el medi ambient. La transparència i fluïdesa de la informació dins i fora del nostre municipi és el nostre màxim objectiu. Fomentem el feedback entre ciutadà i administració local com a forma de comunicació ininterrompuda que ens portarà a estar sempre al dia de tot allò que ens afecti. Estem oberts 24×7.

CULTURA I TURISME

Impulsor/a: Estefi Rodriguez/Xavi Fernandez

cultura@impulsemvilanova.cat

Mantenir, preservar i impulsar les festivitats, les tradicions i el patrimoni de Vilanova del Vallès ha de ser una prioritat. Les entitats culturals han de tornar a estar presents en un municipi on tradicionalment han estat actives. El turisme al municipi juntament amb altres àrees ha d’atreure la ciutadania proporcionant les millors ofertes d’allotjament, gastronomia, esdeveniments, rutes de passeig, zones històriques, enoturisme, entre d’altres. La cultura i el turisme forma part del nostre patrimoni municipal.

DRETS SOCIALS, OCUPACIÓ, IGUALTAT I GENT GRAN

Impulsor/a: Lluís Garcia/Roser Colomé

dretssocials@impulsemvilanova.cat

Hem de garantir els drets de les persones grans amb major eficàcia i seguretat, perquè puguin seguir gaudint i ser partícips de tot allà que passa a Vilanova del Vallès. S’ha de vetllar per assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida. Cal vetllar i treballar per oferir assessorament, informació, atenció i orientació a totes les dones sobre els seus drets. Cal planificar, impulsar i avaluar accions per sensibilitzar i formar en igualtat entre dones i homes. També l’ocupació és una peça fonamental per als ciutadans del municipi i l’administració local ha de proporcionar la informació i l’ajut necessari per accedir al mercat laboral.

ECONOMIA, EMPRESA, EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I COMERÇ

Impulsor/a: Josep Casals/Pere Agustí

economia@impulsemvilanova.cat

Hem de fer créixer i invertir en Vilanova, estem posicionats en un enclavament privilegiat de la comarca. Cal potenciar l’arribada d’empreses responsables amb el medi ambient i que suposin un impuls econòmic pels interessos de tots els vilanovins/es. El nostre emplaçament ens permet donar cobertura a que noves empreses es posicionin al nostre municipi facilitant-los bona localització, transport, subministraments i visibilitat per créixer, incloent assessorament en obtenció d’ajuts. Cal vetllar per les empreses, comerços i hoteleria i restauració perquè aconsegueixin tenir èxit als seus negocis de la mà de tots.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Impulsor/a: Yoli Piniés/Estefi Rodriguez

educacio@impulsemvilanova.cat

L’ajuntament ha de col·laborar amb les escoles i l’institut tot donant-los suport i informant i atenent als ciutadans en matèria educativa, sigui quina sigui les necessitats de cada alumne. Cal treballar amb els diversos agents educatius del municipi per enfortir i fer de Vilanova un dels municipis capdavanters en les nostres escoles, institut i ensenyament dins de la nostre comarca. Cal vetllar per tindre unes instal·lacions públiques mantingudes i en bon estat.

ESPORTS

Impulsor/a: Joan Vicente

esports@impulsemvilanova.cat

L’esport ha de ser un dels eixos vertebradors del nostre municipi, és un element que cohesiona i fomenta la participació de les persones. S’ha de potenciar tots els esports per a tot tipus d’individus, nens, adults, sèniors, discapacitats i amb necessitats especials. Som un poble integrador i l’esport és la peça central.

GOVERN I PRESSUPOSTOS

Impulsor/a: Lluís Garcia/Roser Colomé

govern@impulsemvilanova.cat

Gestionar correctament, amb rigor i transparència els diners dels vilanovins/es. Creiem que s’ha d’explicar detalladament què fa el govern, i especialment com s’utilitzen els vostres diners. Garantir que els serveis contractats fan allò pel que s’han contractat, avaluar-los i si cal, millorar-los. Hem d’estar ben informats de totes les opcions de subvencions, ajudes i convocatòries oficials dels diferents ens públics, Generalitat, Diputació, Govern central, Fons Europeus perquè no perdem cap oportunitat de finançament dels nostres projectes actuals i futurs. La participació ciutadana és l’eix principal de consulta popular per a algunes iniciatives que per la seva envergadura hagi de ser ratificada per tots els ciutadans del municipi. Creiem en la participació de tothom en la gestió i administració local per enfocar millor els nostres projectes de futur.

HABITATGE SOCIAL

Impulsor/a: Marcel Mas/Jordi Badia

habitatge@impulsemvilanova.cat

Impulsar l’habitatge social és un dels grans reptes a complir a Vilanova. Volem treballar perquè els joves d’entre 18 i 30 anys, així com la gent gran puguin quedar-se a viure al seu municipi, a Vilanova del Vallès. Necessitem una empenta a la política d’habitatge que permeti als vilanovins/es planificar el seu futur.

INFÀNCIA I JOVENTUT

Impulsor/a: Yoli Piniés/Miquel Gutierrez

joventut@impulsemvilanova.cat

Els nens i joves de Vilanova son el nostre futur, i per tant és una prioritat i han d’estar formats i informats. Son un pilar bàsic de la política municipal.

MEDI AMBIENT, ESPAIS VERDS, ENERGIES RENOVABLES, MOBILITAT I SOSTENIBILITAT

Impulsor/a: Xavi Fernandez

mediambient@impulsemvilanova.cat

Cal vetllar per garantir un espai públic de qualitat, d’una Vilanova Verda, una mobilitat sostenible i fomentar l’ús d’energies renovables. Des del mateix ajuntament s’ha de donar exemple i ha d’impulsar-ne el seu ús assignant partides pressupostàries anuals a aquesta àrea. Necessitem millorar molts punts d’aquesta àrea com pot ser, recollida d’escombraries, reciclatge, neteja de carrers i parcs, infraestructures de sanejaments, comunicacions, enllumenat, punts de recàrrega elèctrica i medi ambient en general. Altres temes que ens preocupen dins l’àmbit del medi ambient és la gestió de runes i la llera del riu Mogent, dos punts negres al nostre municipi.

SALUT

Impulsor/a: Maica LLuch/Laura Costumero

salut@impulsemvilanova.cat

La salut i la qualitat de vida és una de les altres prioritats de qualsevol ajuntament, s’han de fer polítiques d’estudi i prevenció. Tenim com a missió millorar l’estat de salut de la població tot guiant-los a emprar estils de vida saludables.

SEGURETAT CIUTADANA

Impulsor/a: Paco Padillo/Xavi Fernandez

seguretat@impulsemvilanova.cat

Cal potenciar les polítiques locals de seguretat sobretot amb els serveis municipals, especialment la Policia local. Treballar amb els ciutadans i oferir-los eines de comunicació directe amb òrgans de seguretat del nostre municipi.

TRANSPARÈNCIA I SUBVENCIONS

Impulsor/a: Jordi Badia/Roser Colomé

transparencia@impulsemvilanova.cat

La ciutadania ha de disposar de forma clara i fàcilment entenedora de tota la informació política de l’ajuntament. Les subvencions han de ser obertes i amb publicitat activa, no s’haurien de donar de forma arbitrària.

URBANISME I OBRES

Impulsor/a: Jesús Martínez/Jordi Badia

urbanisme@impulsemvilanova.cat

Un municipi ha de tindre la normativa urbanística actualitzada a les demandes i normatives del moment, Vilanova no ho té. Creiem que s’ha de treballar intensament per finalitzar el POUM i així ordenar definitivament el nostre municipi. Creiem que a Vilanova s’ha d’invertir en qualitat de servei, i realitzar i adaptar les obres a les necessitats reals del nostre municipi, planificades i ben organitzades. Complir els contractes, els terminis pactats i les penalitzacions en cas d’incompliments amb els proveïdors ha de ser de rigor compliment per part de l’administració local.

Qui són els Impulsors/les Impulsores?