AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’article 5.1.f del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) determina la necessitat d’establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l’establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s’han dut a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Responsable del Tractament de Dades RGPD:

Impulsem Vilanova
CIF G72458540
C/Pallars, 3
08410-Vilanova del Vallès (Barcelona)
legal@impulsemvilanova.com
www.impulsemvilanova.cat

La nostra web www.impulsemvilanova.cat per protegir els drets individuals, sobre tot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l’ Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, la finalitat perseguida per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.

La navegació en aquesta pàgina web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà la utilizació de cookies. En cas de no estar d’acord envia un correo electrònic a legal@impulsemvilanova.cat

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és la única aplicable durant la duració de l’ús de la pàgina web fins que no hi hagi un altre versió que la substitueixi.

Per a una informació més complementària sobre la protecció de dades personales et convidem a consultar la pàgina web de l’ AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) link:  https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-adphp-php

Finalitat del tractament
Gestionar la navegació de l’interessat per la nostra web. Acceptar la seva sol·licitud d’afiliació i enviar informació relacionada amb les nostres finalitats i objectius.

Legitimació
Consentiment exprés i legítim de l’ usuari. Relació contractual. Interessos legítims del responsable o encarregat del tractament o interès públic o obligació legal.

Cessió de dades 
No està prevista la cessió tret de consentiment exprés e inequívoc de l’ interessat/da, previsions legals o acceptació de cookies de tercers. No es preveuen transmissions internacionals de dades.

Drets de l’ interessat/da
S’ informa a l’Usuari de la possibiltat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’ un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

L’Usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’ AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) o organisme competent de la respectiva Comunitat Autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria a l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a la mateixa.

Tret que l’Usuari s’hi oposi, enviant un email a la direcció de correu electrònic legal@impulsemvilanova.cat, les seves dades podran ser utilitzades, en el seu cas, si procedeix, per a l’enviament d’informació comercial d’Impulsem Vilanova.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relación comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’ aquesta pàgina web sigui certa, responen de l’ exactitut de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflexi una situació real, essent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèstias i problemes que poguéssin causar a Impulsem Vilanova o a tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la degud confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l’accés o l’úso indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

No obstant, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistems informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pot ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autorizats.

Impulsem Vilanova declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes poguéssin tenir per a l’Usuari, si va publicar la informació voluntàriament.

L’Usuari té drect a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la seva supresión quan les dades ja no siguin necessàries, per tot això han de dirigir-se per escrit i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i  signada que podrà ser enviada a Impulsem Vilanova amb domicili al C/Pallars,3 de 08410-Vilanova del Vallés (Barcelona), adjuntant còpia del DNI, Passaport o document equivalent.

Tambén podrà ser enviada la sol·licitud al següent correo electrònic legal@impulsemvilanova.cat, adjuntant la mateixa documentació.

Aquests drets seran atesos en el termini d’ 1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el número de sol·licituds rebudes així ho exigeixen. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabiltats derivades d’un possible tractament, o en el seu cas, d’una relació contractual.

A més a més de tot això anteriorment exposat i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris/es que ho sol·licitin tenen la possibilitat d’organitzar el destí de les seve dades després de la seva mort.


POLÍTICA DE COOKIES

Ús de cookies.

Per mitjà de l’ accés a la nostra web www.impulsemvilanova.cat, l’usuari/a interessat/da accepta l’ús de cookies pròpies o de tercers, tant de cessión com permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través de la nostra web, el seguiment i anàlisis del comportamento i altres.

Les cookies son petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilizat per l’usuari/a, de forma que el servidor recorda certa informació que posterior i únicament el servidor que les va implementar, llegirà. Les cookies faciliten la navegació i fan l’experiència d’usuari més confortable i eficient, sense perjudici de cap dispositiu usat per navegar per la xarxa.

Les cookies son procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita al lloc web amb la finalitat de reconèixe-ho posteriorment com a tal i facilitar-li l’ experiència d’ús.

Cap cookie utilitzada a la nostre web recopila informació personal de l’usuari/a de forma que se li pugui contactar o sustreure informació personal emmagatzemada en els seus dispositius. A aquest efecte, l’ús de dades personals de l’usuari/a necessitarà del previ consentiment exprés e inequívoc d’aquest/a.

Cookies de tercers.

Les cookies de tercers son cookies utilitzades i gestionades per entitats externes a aquest lloc, que proporcionen serveis sol·licitats per aquest mateix, per millorar-lo i millorar l’experiència de l’usuari.

Els principals objectiu per als que s’utilitzen cookies de tercers venen descrits a la Informació sobre Cookies de la nostra pàgina i s’utilitzen per a gestionar el lloc web, o de forma analítica, comportamental, de seguretat, per a fins publicitaris o com a complements d’ús.

En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’ elaboren informes de tendències del lloc web sense identificar a l’usuari/a.

Configuració del navegador.

L’usuari/a pot configurar el seus navegador de forma que accepti o no per defecte tote les cookies o rebi un avís a la pantalla sobre cada una de les cookies que demani permís d’ accés i implantació, de forma que decideixi en tot moment la seva aceptació o renúncia.

En cas de necessitat, l’usuari pot dirigir-se a la configuració del seu navegador per mitjà dels següents enllaços, de manera que pugui seguir les instruccions detallades per configurar-lo correctament:

La no aceptació de les cookies configurades pot afectar la navegació pel nostre lloc i algunes prestacions del mateix. Per a qualsevol altre qüestió relacionada am l’ ús de cookies per la nostra part, pot contactar-nos per mitjà de correo electrònico a: legal@impulsemvilanova.com

IMPULSEM VILANOVA 
Ajuda’ns a impulsar el nostre municipi!!!