1_PROJECTE PACIFICACIÓ I MODERNITZACIÓ DEL CENTRE URBÀ

PROJECTE DE PACIFICACIÓ I MODERNITZACIÓ DEL CENTRE URBÀ DINAMITZANT EL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ DE PROXIMITAT incloent espais segurs, inclusius, resilients i sostenibles per donar una nova imatge i millorar accessibilitat.

Àrea: ECONOMIA, EMPRESA, EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I COMERÇ

Tipus bàsic: Gestió Municipal

Temps d’execució: 4 anys

Número de proposta: 34

Render del projecte: Aspecte de l’entorn abans i després.

Es reactivarà el comerç local incrementant l’afluència de gent i implementant recursos de e-comerç, màrqueting digital i derivats; i ampliar la zona d’aparcament vermella al centre urbà.

Al carrer La Palma crearem una plataforma de pas conjunta per vianants i vehicles, on puguin accedir i circular tant vianants com vehicles sense perdre aparcament disponible i amb testos de protecció amb flors. Reobrirem el carrer on té connexió amb la carretera (BP-5002). Al carrer Jaume Ginestí farem aparcament en bateria al mateix temps que una plataforma de pas conjunta per vianants i vehicles.

Redissenyarem la Plaça del Poble creant zones enjardinades amb arbres, rampa d’accés i baranes a la zona elevada.

Eliminarem les barreres arquitectòniques a tot el centre urbà. Treballarem per crear una plataforma única de comerç entre tots els establiments i restauradors de Vilanova del Vallès.

2_PROJECTE PARC TECNOLÒGIC-EMPRESARIAL A CAL PINXO

PROJECTE PER A LA CREACIÓ DEL PARC TECNOLÒGIC-EMPRESARIAL DE VILANOVA AL POLÍGON DE CAL PINXO per ubicar empreses alineades amb l’AGENDA 2030 (tecnològiques, agroalimentàries, de recerca, R+D, energies renovables, medi ambient, etc. ) que vulguin instal·lar-se el municipi.

Àrea: ECONOMIA, EMPRESA, EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I COMERÇ

Tipus bàsic: Creixement i Innovació

Temps d’execució: 8 anys

Número de proposta: 32

Render del projecte: Aspecte de l’entorn.

Ubicarem empreses de nova creació o implantació alineades amb l’AGENDA 2030 (tecnològiques, agroalimentàries, de recerca, R+D, energies renovables, medi ambient, etc.) que vulguin instal·lar-se el municipi i ubicar-les en un sol parc, el TECNOLÒGIC-EMPRESARIAL DE VILANOVA al polígon de CAL PINXO. Donarem noves oportunitats que estiguin al nostre abast a empreses ja existents en el municipi i pensarem en el futur de possibles joves empresaris de la nostra població.

Inclourem el parc a la nostra Comunitat Energètica Municipal (CEM).

3_PROJECTE “VILANOVA MÉS NETA I BONICA”

CREAR UNA CAMPANYA “VILANOVA MÉS NETA I BONICA” per millorar la imatge i fer més atractiu el centre urbà, l’eixample i tots els accessos als barris, mantenint en bon estat de les zones verdes, els parcs i les vies públiques des de l’ajuntament.

Àrea: MEDI AMBIENT, ESPAIS VERDS, ENERGIES RENOVABLES , MOBILITIAT I SOSTENIBILITAT

Tipus bàsic: Creixement i Innovació

Temps d’execució: 4 anys

Número de proposta: 64

Render del projecte: Aspecte de l’entorn abans i després.

Adequarem els parcs i zones d’esbarjo del municipi al seu ús infantil i juvenil i el gaudi de la natura per a petits i grans. En aquest sentit invertirem en la reforma del Bosc de les Escoles per adequar les seves instal·lacions i mobiliari a un ús responsable i d’acord amb la zona verda, fomentant a més la plantació floral com a mitjà d’aconseguir el qualificatiu de “Vila Florida”.

Millorarem i cuidarem eficient del nostre entorn, vies i zones públiques, de manera que es fomenti un ús raonable i curós del mobiliari urbà, de la flora que ens envolta, i de la cura de la fauna autòctona amb què compartim hàbitat, de manera que millorem la imatge del paisatge rural que ens envolta i dels carrers i parcs propis de les nostres zones urbanes, per al gaudi de tothom.

Inclourem els parcs i zones d’esbarjo a la nostra Xarxa de Refugis Climàtics del Municipi que permetin suportar les altes temperatures a la població més vulnerable.

4_PROJECTE CIRCUIT DE PUMP TRACK PER A BICICLETA I MONOPATÍ

CREACIÓ D’UN CIRCUIT DE PUMP TRACK PER A BICICLETA I MONOPATÍ AL COSTAT DE LA ZONA ESPORTIVA.

Àrea: ESPORTS

Tipus bàsic: Creixement i Innovació

Temps d’execució: Prioritari

Número de proposta: 39

Render del projecte: Aspecte de l’entorn abans i després.

Creiem que la creació d’un Pump Track no es moda sinó un lloc de reunió per tota aquella gent que li agrada l’ esport tan amb dos rodes com amb patí o skate, és un espai net, lliure i obert 24h.

El Pump Track és asfaltat, això comportat que el manteniment per part de l’ajuntament es nul. La ubicació ha d’estar en la zona esportiva ja que és bàsic intentar centrar totes les activitats municipals al mateix lloc.

Inclourem la protecció lateral de la pista coberta amb murs verds com a jardí vertical per proporcionar ombra i rebaixar la temperatura interior formant part de la nostra Xarxa de Refugis Climàtics del Municipi.

5_PROJECTE MODELS DE PAISATGE URBÀ DE COMERÇOS I RESTAURACIÓ

PROJECTE PER CREAR MODELS DE PAISATGE URBÀ DE COMERÇOS I RESTAURACIÓ PER ACTIVAR ECONOMIA I TURISME creant nous dissenys de comerços i restauració en particular de terrasses de bars i restaurants per fer atractiu el municipi.

Àrea: ECONOMIA, EMPRESA, EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I COMERÇ

Tipus bàsic: Gestió Municipal

Temps d’execució: 4 anys

Número de proposta: 35

Render del projecte: Aspecte de l’entorn.

Millorarem les zones destinades a terrasses de bars i restaurants perquè siguin serveis més atractius i afavoreixi en ampliar la seva oferta, facilitant una normativa flexible per adaptar els nous models a les ja existents.

Implantarem una Oficina d’Informació al Turisme i crear activitats turístiques per donar a conèixer el nostre poble i poder gaudir d’ell.

Crearem un Eix Comercial complementant el comerç actual i donar la oportunitat d’explotació d’aquest a les empreses de Vilanova. Es tracta de poder aprofitar les inèrcies ja creades (carretera Granollers-Masnou BP-5002).

6_PROJECTE FONT LÚDICA I UNA ÀREA D’ESBARJO (*)

CREACIÓ D’UNA FONT LÚDICA I UNA ÀREA D’ESBARJO A LA ZONA VERDA DEL PARC DEL BOSC DE LES ESCOLES.

Adaptació del municipi aportant zones com a refugis climàtics.

Àrea: MEDI AMBIENT, ESPAIS VERDS, ENERGIES RENOVABLES , MOBILITIAT I SOSTENIBILITAT

Tipus bàsic: Creixement i Innovació

Temps d’execució: Prioritari

Número de proposta: 63

Render del projecte: Aspecte de l’entorn abans i després.

Les fonts lúdiques són una opció molt utilitzada en parcs públics ja que permet l’esbarjo i la diversió dels seus visitants majoritàriament nens barrejant el joc amb la mitigació de la calor mitjançant l’aigua, formant part de la nostra Xarxa de Refugis Climàtics del Municipi.

Què són els refugis climàtics? Són espais exteriors o interiors que durant episodis climàtics extrems proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat per a la població. Al nostre clima Mediterrani, especialment les onades de calor, cada vegada són més habituals a causa de l’escalfament global.

Els refugis climàtics permeten suportar les altes temperatures a la població més vulnerable incorporant zones d’ombra, vegetació -arbres, horts, cobertes i murs vegetals-, millorant la gestió d’aigües pluvials -incorporant fonts i jocs d’aigua- i substituint el paviment de ciment per altres materials, com ara fusta o revestiments permeables.

(*) Aquest projecte es realitzarà amb sistemes de circuit tancat d’aigua que respectin els usos sostenibles de l’aigua i les restriccions d’emergència interposades pel govern de la GENCAT segons l’estat de sequera en què es trobi Catalunya.